ყველა პროდუქტი
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
სავაჭრო სახელწოდება საერთაშორისო დასახახელება გამოშვების ფორმები გაცემის რეჟიმი
მარლის საფენი “მატოკომპი” , 12 ფენიანი-17 ძაფიანი, არასტერილური მარლის საფენი 10სმ x 10სმ №100 - - - - - - - - -
მარლის საფენი “მატოკომპი”, 12 ფენიანი – 17 ძაფიანი, სტერილური მარლის საფენი 5 სმ X 5სმ №5 - - - - - - - - - -
მარლის საფენი “მატოკომპი”, 12 ფენიანი-17 ძაფიანი, სტერილური სტერილური მარლის საფენი 10სმ X 10სმ №5 - - - - - - - - - -
მარლის საფენი “მატოკომპი”, 8 ფენიანი -17 ძაფიანი, არასტერილური მარლის საფენი 5სმ x 5სმ №100 - - - - - - - - -
მარლის საფენი “მატოკომპი”, 8 ფენიანი-17 ძაფიანი, არასტერილური მარლის საფენი 10სმ x 10სმ №100 - - - - - - - - - -
მარლის საფენი “მატოკომპი”,16 ფენიანი-17 ძაფიანი, არასტერილური მარლის საფენი 7.5სმ X 7.5სმ №100 - - - - - - - - - -
ელასტიური ბინტი თვითწებვადი, ფიქსირებადი “მატოკრეპი” ელასტიური ბინტი 4.5მ x 8სმ №1 - - - - - - - - - -
ვენის კათეტერის დასაფიქსირებელი პლასტირი შემწოვი საფენით (კანულა პლასტი) ვენის კათეტერის დასაფიქსირებელი პლასტირი 7,2სმ x 5სმ №50 - - - - - - - - - -
ვინილის არასტერილური ხელთათმანი “ამბულექსი” (ტალკის გარეშე) ვინილური ხელთათმანი №100 - - - - - - - - - -
ლატექსის ხელთათმანი “ამბულექსი” (ტალკით) და “ამბულექსი P” (ტალკის გარეშე) ლატექსის ხელთათმანი №100 - - - - - - - - - -
ლულოვანი ორთოპედიული საფენი გიფსის შიგნით დასაფენი, ნატურალური ბამბის -“ტუბულა” ორთოპედიული საფენი 20მ x 7სმ №1; 20მ x 10 სმ №1; 21მ x 15სმ №1; - - - - - - - - - -
მარლის აბდომინალური საფენი რენტგენოკონტრასტული ძაფით და მარყუჟით АR, 8 ფენიანი, არასტერილური მარლის ტამპონი 45სმ x 45სმ №25 - - - - - - - - - -
მარლის საფენი “მატოკომპი”, 12 ფენიანი-17 ძაფიანი, არასტერილური მარლის საფენი 10სმ X 20სმ №100 - - - - - - - - - -
მარლის საფენი “მატოკომპი”, 8 ფენიანი-17 ძაფიანი, არასტერილური მარლის საფენი 7.5სმ x 7.5სმ №100 - - - - - - - - - -
მარლის საფენი “მატოკომპი”, რენტგენოკონტრასტული ძაფით, 8 ფენიანი-17 ძაფიანი, არასტერილური მარლის საფენი 7.5სმ x 7.5სმ №100 - - - - - - - - - - -
მარლის საფენი “მატოკომპი”, 16 ფენიანი-17 ძაფიანი, არასტერილური მარლის საფენი 10სმ x 20სმ №100 - - - - - - - - - -
მარლის საფენი რენტგენოკონტრასტული ძაფით “მატოკომპი”, 12ფენიანი-17 ძაფიანი, არასტერილური მარლის საფენი 10სმ x 20სმ №100 - - - - - - - - - - -
მარლის საფენი რენტგენოკონტრასტული ძაფით “მატოკომპი”, 8ფენიანი-17 ძაფიანი, არასტერილური მარლის საფენი 10სმ x 10სმ №100 - - - - - - - - - - -
მარლის ტამპონი რენტგენოკონტრასტული ძაფით “ტუპფერი” АR, არასტერილური მარლის ტამპონი 20სმ x 20სმ №250 - - - - - - - - - -
მარლის ტამპონი რენტგენოკონტრასტული ძაფით “ტუპფერი” АR, არასტერილური მარლის ტამპონი 15სმ x 15სმ №250 - - - - - - - - - -
მარლის ტამპონი რენტგენოკონტრასტული ძაფით “ტუპფერი” А, არასტერილური მარლის ტამპონი 50სმ x 50სმ №250 - - - - - - - - - -
მარლის ტამპონი სამკუთხედის ფორმის “ტუპფერი” D, სტერილური სტერილური მარლის ტამპონი 18სმ x18სმ №10 - - - - - - - - - -
ნატურალური გიფსის ქვეშ დასაფენი ბამბა გიფსის ქვეშ დასაფენი ბამბა 15 სმ x 3მ №1 - - - - - - - - - -
სამედიცინო პლასტირი “გამჭვირვალე” სამედიცინო პლასტირი №20 - - - - - - - - -
სამედიცინო პლასტირი “კლასიკი” სამედიცინო პლასტირი №12 - - - - - - - - -
სამედიცინო პლასტირი “კომფორტი” სამედიცინო პლასტირი №12 - - - - - - - - - -
სამედიცინო პლასტირი “სფეშალი “ სამედიცინო პლასტირი №12 - - - - - - - - - - -
სამედიცინო პლასტირი “ტატუ” სამედიცინო პლასტირი №12 - - - - - - - - - -
სამედიცინო პლასტირი “ფემილი” სამედიცინო პლასტირი №17 - - - - - - - - - -
სამედიცინო პლასტირი “წყალ გაუმტარი” სამედიცინო პლასტირი №18 - - - - - - - - - -
საფიქსაციო ელასტიური ბადე “კოდოფიქსი” საფიქსაციო ელასტიური ბადე №1 - - - - - - - - - -
სტერილური უქსოვადი მასალის სახვევი შემწოვი საფენით “ფიქსოპორი S” უქსოვადი მასალის სახვევი შემწოვი საფენით 10სმ x 6სმ №50; 10სმ x 8სმ №50; 8სმ x 15სმ №50, 10სმ x 20სმ №50; 10სმ x 25სმ №25; 10სმ x 30სმ №25; 10სმ x 35სმ №25; - - - - - - - - - - -
სტერილური ქირურგიული ლატექსის ხელთათმანი “სერჯილექსი” (ტალკის გარეშე) და “სერჯილექს პლუსი” (ტალკით) ლატექსის ხელთათმანი №50 - - - - - - - - -
ჰიპოალერგიული აბრეშუმის პლასტირი “პლასტოფილმი” სამედიცინო პლასტირი 2.5სმ x 9.14მ №1 - - - - - - - - -
ჰიპოალერგიული პლასტირი გამჭვირვალე “პლასტოფილმი” სამედიცინო პლასტირი 2.5სმ x 9.14მ №1 - - - - - - - - - -
ჰიპოალერგიული უქსოვადი მასალის თვითწებვადი ზონარი “პლასტოფიქსი” თვითწებვადი ზონარი 5სმ х 10მ №1 - - - - - - - - - -
ჰიპოალერგიული უქსოვადი მასალის თვითწებვადი ზონარი “პლასტოფიქსი” უქსოვადი მასალის თვითწებვადი ზონარი 15სმ х 10მ №1 - - - - - - - - - - -
მეტის ჩვენება ნაკლების ჩვენები