ყველა პროდუქტი
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
სავაჭრო სახელწოდება საერთაშორისო დასახახელება გამოშვების ფორმები გაცემის რეჟიმი
ზოლენტონი zoledronic acid 4მგ/5მლ 5მლ კონცენტრატი ი.ვ. საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი №1 II ჯგუფი (გაიცემა ფორმა N3 რეცეპტით)
კანდეზეკ კომბი amlodipine, candesartan cilexetil 8მგ+5მგ მყარი კაფსულა №30 II ჯგუფი (გაიცემა ფორმა N3 რეცეპტით)
ფერმიკრონი comb. drug ტაბლეტი #30 III ჯგუფი (ურეცეპტოდ)
D3 Vita + D3 ვიტამინი 2000 IU პროლონგირებული გამოყოფის ტაბლეტები გაიცემა რეცეპტის გარეშე
DHA კომბი COMB. DRUG ტაბლეტი №30+კაფსულა №30 გაიცემა რეცეპტის გარეშე
ადრენალინი 0.1% EPINEPHRINE (ADRENALINI TARTRAS) 1მგ/მლ 1 მლ ი.ვ. ი.მ. და კანქვეშ საინექციო ხსნარი ამპულა №10 II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით (გადაუდებელი დახმარებისას გაიცემა ურეცეპტოდ)
ალთე 5% RADIX ALTHAE სიროფი: ფლაკონში 125 მლ III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
ამლონორი AMLODIPINE 5მგ,10მგ ტაბლეტი №30 II ჯგუფი (გაიცემა ფორმა N3 რეცეპტით)
ანტიკოლი DISULFIRAM 500მგ ტაბლეტი №30 II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით
არგოსულფანი SULFATHIAZOLE SILVER 2% 40გ გარეგანი გამოყენების კრემი ტუბი №1 III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
ასერტინი SERTRALINE 50მგ შემოგარსული ტაბლეტი №30 II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით
ატაროლი HYDROXYZINE HCL 2მგ/მლ 200მლ სიროფი ნარინჯისფერი მინის ფლაკონი ამზომი ჭიქით №1 II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით
ბეტადერმი BETAMETHASONE DIPROPIONATE; GENTAMICIN SULFATE (0.5მგ+1მგ)/გ (0.05%+0.1%) 15გ გარეგანი გამოყენების მალამო ტუბი N1 III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
ბიო-დრაი COMB. DRUG ტაბლეტი №30 გაიცემა რეცეპტის გარეშე
ბისაკოდილი BISACODYL 5მგ ნაწლავში ხსნადი გარსით დაფარული ტაბლეტი №30 III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
ბისეპტოლი 480 TRIMETHOPRIM, SULFAMETHOXAZOLE (400მგ+80მგ)/5მლ კონცენტრატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად ამპულა №10 II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით
ბისეპტოლი SULFAMETHOXAZOLE, TRIMETHOPRIM 120მგ (100მგ+20მგ) ტაბლეტი N28 ბლისტერზე ; 480მგ (400მგ+80მგ) ტაბლეტი N28 ბლისტერზე ; II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით
ბორტეზომიბი ადამედი BORTEZOMIB 3,5მგ ფხვნილი ი.ვ. ან კანქვეშ შესაყვანი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად, ფლაკონი №1 II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით
ბუპივაკაინი WPW სპინალური 0.5%, დამძიმებული BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE 5მგ/მლ 4მლ ინტრათეკალური საინექციო ხსნარი ამპულა №5 II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით
ბუპივაკაინი ჰიდროქლორიდი 0.5% BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE 5 მგ/მლ (0,5%) 10მლ საინიექციო ხსნარი ამპულა №10 II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით
გალაზოლინი XYLOMETAZOLINE HYDROCHLORIDE 0,5მგ/1მლ 10 მლ ცხვირის წვეთები ბავშვებისათვის პოლიეთილენის ფლაკონში; 1 მგ/1მლ 10მლ ცხვირის წვეთები პოლიეთილენის ფლაკონში III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
გენგიგელი თისინგი ჰიალურონის მჟავა ტუბი 20მლ გაიცემა რეცეპტის გარეშე
გენგიგელი პროფი შპრიცი 0.8% HYALURONIC ACID 1მლ გელის შემცველი მზა შპრიცი, №4 გაიცემა რეცეპტის გარეშე
გენგიგელი ჰიალურონის მჯავა გელი ტუბში 20მლ, სავლები 150მლ გაიცემა რეცეპტის გარეშე
გენტამიცინი GENTAMICIN 3მგ/მლ თვალის წვეთები 5მლ პოლიეთილენის ფლაკონში საწვეთურით III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
გინკოფარ ფორტე GINKGO BILOBAE fol. extr. 80მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №60 III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
დამამშვიდებელი წვეთები COMB. DRUG (Angelicae radice,Melisse herba,Lupuli strobilo,Lavandulae flore,Valerianae radice) 35გ შიგნით მისაღები წვეთები ნარინჯისფერი მინის ფლაკონი №1 III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
დექსამეტაზონი DEXAMETHASONE თვალის სუსპენზია 0.1%: ფლაკონში 5 მლ III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
დიგოქსინი WZF DIGOXINUM 0,25მგ/მლ 2მლ ი.ვ. საინექციო ხსნარი ამპულა №5 II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით
დიგოქსინი DIGOXINUM 0,25მგ ტაბლეტი №30 II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით
დიკორტინეფი NEOMYCIN; GRAMICIDIN; FLUDROCORTISONE თვალის და ყურის წვეთები, სუსპენზია: ფლაკონში 5 მლ. III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
დილასიდომი MOLSIDOMINE 2მგ და 4 მგ ტაბლეტი №30 III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
დოქსიციკლინი TZF DOXYCYCLINE 100მგ მყარი კაფსულა №10 II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით
ელენიუმი CHLORDIAZEPOXIDE შემოგარსული ტაბლეტები: შეფუთვაში 50 ც. I ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №2 რეცეპტით
ელოფენალი FENSPIRIDE HYDROCHLORIDUM სიროფი: ფლაკონში 150 მლ. III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
ერითრომიცინი ERYTHROMYCIN 200მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №16 II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით
ექტო აქტივი 7% კრემი ECTOINE 7% კრემი, 30მლ გაიცემა რეცეპტის გარეშე
ექტოჰიალი COMB. DRUG ფლაკონი №15 გაიცემა რეცეპტის გარეშე
ვაგოტილი POLICRESULEN 360მგ/გ 50გ ადგილობრივი გამოყენების ხსნარი ფლაკონი №1 III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
ზინგიბერი COMB. DRUG ტაბლეტი №30 გაიცემა რეცეპტის გარეშე
იბუპარ ფორტე IBUPROFEN 400მგ შემოგარსული ტაბლეტი №10 III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
კალი-ნორმინი POTASSIUM CHLORIDE 1000მგ პროლონგირებული მოქმედების ტაბლეტი №30 III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
კაპტოპრილი CAPTOPRIL 50მგ ტაბლეტი №20, 12.5მგ ტაბლეტი №30, 25მგ ტაბლეტი №40 II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით (გადაუდებელი დახმარებისას გაიცემა ურეცეპტოდ)
კეტოტიფენი KETOTIFEN HYDROFUMARATE 1მგ ტაბლეტი №30 III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
კლინდაცინი ტ CLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% 10მგ/გ 30გ გარეგანი გამოყენების გელი ტუბი №1 III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
კლოვეიტი CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 25გ გარეგანი გამოყენების მალამო ტუბი N1; 0.05% 25გ გარეგანი გამოყენების კრემი ტუბი N1 III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
კლონაზეპამი CLONAZEPAM 2მგ ტაბლეტი №30 I ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №2 რეცეპტით
კონტრაჰისტი LEVOCETIRISINE DIHYDROCHLORIDE 5მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №28 II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით
კოჟრის მალამო SALICYLIC ACID მალამო: პლასტიკურ კოლოფში 10 გ III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
კორდიქსი CLOPIDOGREL 75მგ შემოგარსული ტაბლეტი №28 II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით
კორექტინი BISOPROLOLI FUMARATE 5მგ შემოგარსული ტაბლეტი №30 II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით
კორტინეფი FLUDROCORTISONE ACETATE 100 მკგ ტაბლეტი №20 II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით
ლატიკორტი HYDROCORTISONE-17 BUTYRATE 0,1% 15გ კრემი ტუბი №1; 0,1% 15გ მალამო ტუბი №1; 0.1% 20მლ გარეგანი გამოყენების ხსნარი პოლიპროპილენის ფლაკონი №1 III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
ლიპსოსალი 0.1% CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, SALVIA OFFICINALIS მინის ბოთლი, 100მლ და 250მლ გაიცემა რეცეპტის გარეშე
ლორაფენი LORAZEPAM 1მგ და 2.5მგ დრაჟირებული ტაბლეტები: შეფუთვაში 25 ც. I ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №2 რეცეპტით
ლორინდენი A FLUMETHASONE PIVALATE; SALICYLIC ACID (0,2მგ+30მგ)/1გ 15გ გარეგანი გამოყენების მალამო ტუბი №1 III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
ლორინდენი C FLUMETHASONE PIVALATE; CLIOQUINOL (0,2მგ+30მგ)/1გ 15გ გარეგანი გამოყენების მალამო ტუბი №1 III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
ლუთეინა PROGESTERON 100მგ და 200მგ ვაგინალური ტაბლეტები II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით
ლუტექსი ომეგა 3 COMB. DRUG კაფსულები, №30 გაიცემა რეცეპტის გარეშე
მაგნეფარი B6 MAGNESII HYDROASPARTAS; PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 500მგ + 5მგ ტაბლეტი №60 III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
მაქსიბიოტიკი COMB. DRUG (Bacitracin zinc,Polymyxin B sulphate,Neomycin sulphate) (5 მგ+5000 ს.ე + 400 ს.ე) /გ 5 გ მალამო ალუმინის ტუბი №1 III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
მედაზეპამი MEDAZEPAM 10მგ კაფსულა №20 I ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №2 რეცეპტით
მენემაქსი COMB. DRUG კაფსულა №30 გაიცემა რეცეპტის გარეშე
მიდაზემი MIDAZOLAM 15მგ/3მლ 3მლ ი.მ., ი.ვ. და რექტალურად შესაყვანი საინექციო ხსნარი ამპულა №5 I ჯგუფი, აკრძალულია საცალო რეალიზაცია, გაიცემა მხოლოდ შესაბამისი ნებართვის (ლიცენზიის) მქონე დაწესებულებებზე
მომედერმი MOMETASONE FUROATE 1მგ/გ 0,1% 15გ გარეგანი გამოყენების მალამო ტუბი №1; 1მგ/გ 15გ და 30მგ კრემი ტუბი №1; 1მგ/გ 0,1% 20მლ გარეგანი გამოყენების ხსნარი პოლიეთ. ფლაკონი №1 III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
მულტილაკი SYNBIOTIC (PROBIOTIC+PREBIOTIC) კაფსულები, №10 გაიცემა რეცეპტის გარეშე
ნალოქსონი ჰიდროქლორიდი WZF NALOXONE HYDROCHLORIDE 0,4მგ/მლ 1მლ ი.ვ., ი.მ. და კანქვეშ შესაყვანი საინექციო ხსნარი ამპულა №10 II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით
ნასენი ZOLPIDEM TARTRATE 10მგ შემოგარსული ტაბლეტი №20 I ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №2 რეცეპტით
ნეობლოკი ფორტე COMB. DRUG 750მგ კაფსულა №60 გაიცემა რეცეპტის გარეშე
ნერვომიქსი COMB. DRUG (Valerianae radix; Lupuli strobilus; Melissae folium; Hyperici herba) მყარი კაფსულები შეფუთვაში 60 ც. III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
ნონპრესი EPLERENONUM ტაბლეტები: 25მგ, 50მგ, №20 II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა N3 რეცეპტით
ოდესტონი HYMECROMONE 200მგ ტაბლეტი ბლისტერზე № 50 III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
ომნადრენი 250 TESTOSTERONE (Testosterone Isocaproate,Testosterone Propionate,Testosterone Phenylpropionate,Testosterone Decanoate) 1მლ ი.მ. საინექციო ხსნარი ამპულა №5 II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით
ოტინუმი CHOLINE SALICYLATE 0.2გ/გ 10გ ყურის წვეთები პოლიეთილენის ფლაკონი №1 III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
ოქსიკორტი HYDROCORTISONE; OXYTETRACYCLINE (30მგ+10მგ)/1გ 10გ მალამო ტუბი №1 III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
პარაზიმინი COMB. DRUG 500 მგ ტაბლეტი №30 გაიცემა რეცეპტის გარეშე
პლოფედი 1% PROPOFOLUM 10მგ/მლ (1%) 20მლ საინექციო ემულსია, ფლაკონი №5 II ჯგუფი, აკრძალულია საცალო რეალიზაცია, გაიცემა მხოლოდ შესაბამისი ნებართვის (ლიცენზიის) მქონე დაწესებულებებზე
პოლიზიტოლი comb. drug საშეტი N60 გაიცემა რეცეპტის გარეშე
პოლკორტოლონი TC OXYTETRACYCLINA HYDROCHLORIDE,TRIAMCINOLONE ACETONIDE (23,12 მგ +0,58 მგ)/გ 17,3 გ გარეგანი გამოყენების სუსპენზია გამფრქვევი მოწყობილობით ალუმინის ბალონში III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
პოლკორტოლონი TRIAMCINOLONE 4 მგ ტაბლეტი №50 II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით
პრეგნარინი COMB. DRUG ტაბლეტი №30 გაიცემა რეცეპტის გარეშე
პრედნიზონ-პაბი PREDNISONE 5მგ ტაბლეტი №100 ნარინჯისფერ ფლაკონში II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით
პროქტოესკულანი COMB. DRUG (Hippocastani corticis extractum siccum, Lidocaine hydrochloride) (50მგ+5მგ)/გ 30 გ რექტალური გელი ალუმინის ტუბი ბუნიკით № 1 III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
რამიზეკი კომბი Ramizek combi (Ramipril / Amlodipine) 5მგ/5მგ №30, 10მგ/10მგ №30, 5მგ/10მგ,10მგ/5მგ II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით
რელადორმი DIAZEPAM; CYCLOBARBITAL 10მგ+100მგ ტაბლეტი №10 I ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №2 რეცეპტით
რელანიუმი DIAZEPAMUM 5მგ/მლ 2მლ ი.მ. და ი.ვ. საინექციო ხსნარი ამპულა №50 I ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №2 რეცეპტით
რელიუმი DIAZEPAM 5 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №20 I ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №2 რეცეპტით
რეპროპოლი COMB. DRUG პაკეტი №30 გაიცემა რეცეპტის გარეშე
რეუკოლი LACTOBACILLUS REUTERI 10 მლ, წვეთები გაიცემა რეცეპტის გარეშე
რისებონი RISEDRONATE SODIUM 35მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №4 II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით
როვასტატი ROSUVASTATIN CALCIUM 10მგ, 20მგ შემოგარსული ტაბლეტი №28 II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით
როზაპროსტის თვალის წვეთები Latanoprost 0.05მგ 2,5 მლ წვეთები II ჯგუფი (გაიცემა ფორმა N3 რეცეპტით)
სავარიქსი გელი COMB. DRUG გელი: ტუბში 50 გ III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
სალბუტამოლი SALBUTAMOL SULPHATE 2 მგ და 4მგ ტაბლეტი №30 (2X15) II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით
სეპტურა COMB. DRUG შემოგარსული ტაბლეტი: შეფუთვაში 30ც. III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
სილივიტ მაქსი 150 მგ COMB. DRUG ( Thistle fruits, B1, B2, B6, PP, Calcium Pantothenate ) კაფსულები: შეფუთვაში 30 ც. III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
სტაბილ ფორტე GLUCOSAMINE SULFATE; CHONDROITIN SULFATE ტაბლეტები, №60 გაიცემა რეცეპტის გარეშე
ტაზეპამი OXAZEPAM 10 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი № 50 I ჯგუფი, გაიცემაფორმა №2 რეცეპტით
ტრიბუქს ფორტე TRIMEBUTINI MALEAS 200მგ ტაბლეტი №30 II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით
ტროპიკამიდი TROPICAMID 0.5% (5მგ/1მლ) 5მლ თვალის წვეთები პოლიეთილენის ფლაკონი საწვეთურით №2; 1,0% (10მგ/1მლ) 5მლ თვალის წვეთები პოლიეთილენის ფლაკონი საწვეთურით №2 I ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №2 რეცეპტით
ულგანოლი Ulganol ჟელე 35გ ტუბი №1 III ჯგუფი (ურეცეპტოდ)
ურსოკამი URSODEOXYCHOLIC ACID 250მგ ტაბლეტი №25 ბლისტერზე III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
ფლუცინარი N FLUOCINOLONE ACETONIDE; NEOMYCIN SULFATE (0,25მგ+5მგ)/1გ 15გ მალამო ტუბი №1 III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
ფლუცინარი გელი FLUOCINOLONE ACETONIDE 0,25მგ/1გ 15გ გელი ტუბი №1 III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
ფლუცინარი FLUOCINOLONE ACETONIDE 0,25მგ/1გ 15გ მალამო ტუბი №1 III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
ფურაგინი ადამედი FURAGINUM 50 მგ ტაბლეტი №30 II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით
ცილოზეკი CILOSTAZOLE 100მგ ტაბლეტი №30 II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით
ციპროფლავი 0.3% CIPROFLOXACIN თვალის წვეთები 0.3%: ფლაკონში 5 მლ. III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
ხარტანი LOSARTAN POTASSIUM 50მგ შემოგარსული ტაბლეტი №30 II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით
ხოლისალი CHOLINE SALICYLATE; CETALKONIUM CHLORIDE 10გ სტომატოლოგიური გელი ტუბი №1 III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
ჯინჯერინი COMB. DRUG ტაბლეტი №30 გაიცემა რეცეპტის გარეშე
ჰიდრამილი comb. drug 15 მლ საშეტი №10 III ჯგუფი (ურეცეპტოდ)
ჰიდროკორტიზონი HYDROCORTISONE ACETATE 0.5% 3გ თვალის მალამო ტუბი №1 II ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
DHA & D3 COMB. DRUG წვეთები 20 მლ გაიცემა რეცეპტის გარეშე
აკასტუსი agnus castus ტაბლეტი #30 გაიცემა რეცეპტის გარეშე
აციპრექსი escitalopram 10მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №28 II ჯგუფი (გაიცემა ფორმა N3 რეცეპტით)
დიაზეპამი ABC diazepam 5მგ/მლ 20მლ პერორალური წვეთები, ხსნარი ფლაკონი №1 I ჯგუფი (გაიცემა ფორმა N1 რეცეპტით)
ნანომელი melatonin სპრეი 0,125 მლ III ჯგუფი (ურეცეპტოდ)
ციტურინი comb. drug საშეტი № 20 II ჯგუფი (გაიცემა ფორმა N3 რეცეპტით)
მეტის ჩვენება ნაკლების ჩვენები