35-ე IUSTI ევროპის კონკრესი

2022 წლის 29 სექტემებრიდან 1 ოქტომბრის ჩათვლით ყოველწლიური, 35-ე IUSTI ევროპის კონკრესი გაიმართა