გასტრო-ენტეროლოგია

კრუზაფენი / Cruzafen

გასტრო-ენტეროლოგია

მულტილაკი / MULTILAC

გასტრო-ენტეროლოგია

ოდესტონი / ODESTON

გასტრო-ენტეროლოგია

რეუკოლი / Reucoli

გასტრო-ენტეროლოგია

ულგასიმი / Ulgasim

გასტრო-ენტეროლოგია

ჰიდრამილი / Hydramil