სელენის როლი ონკოლოგიაში

2022 წლის 27 ნოემბერს ფარმაცევტული კომპანია „გეა“-ს ორგანიზებით კონფერენცია „სელენის როლი ონკოლოგიაში“ ჩატარდა.