24-ე გაერთიანებული პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია „კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები“

სამედიცინო განათლების და მტკიცებითი მედიცინის ასოციაციის მიერ 2022 წლის 9 ივლისიდან 17 ივლისამდე ჩაქვში 24-ე გაერთიანებული პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია „კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები“ გაიმართა